Guideline Analys

Guideline Technology Analys/Värdering av Glepar 2010-10-21


Guideline består främst av två delar: 
A. Malå Geoscience som säljer Markradar och går med vinst. 
B. Guideline som fortfarande är ett utvecklingsbolag inom området 
Mikroseismik, men som nu är mycket nära att bli ett kommersiellt 
säljande bolag.

Guidelinedelen har två dotterbolag: 
A. Datawell Energy Services vars kanadensiska dotterbolag med nästan 
samma namn kommer att bedriva tjänster inom området "Övervakning av 
hydraulisk bergsspräckning" 
Datawell ägs av Guideline till c:a 60%. Resterande del ägs av den 
kanadensiske partnern Kobold Services. 
B. SPC Technology som utvecklar en teknik för kommunikation av 
borrhålsdata som ska användas tillsammans med Atlas Copcos borrar. 
SPC Technology ägs av Guideline till 51%. Resterande del ägs av New 
Street Capital.


Antal aktier

Guideline har för tillfället c:a 60 Miljoner aktier. 
Jag tror att Guideline gjort sin sista stora nyemission men antalet 
aktier kommer att öka med ett mindre antal framöver eftersom 
investmentbolaget New Street Capital har rätt att investera i SPC 
Technology upp till 5 MKR genom att teckna aktier i Guideline. 
Jag räknar med att det slutliga antalet aktier landar på c:a 62 
miljoner aktier. 
Dessutom finns ett förslag om att utfärda ett mindre antal 
teckningsoptioner till ledningen med lösen år 2014.

Analysen

Jag kommer att räkna på år 2011. Analysen gäller under förutsättning 
att båda Guidelineteknikerna fungerar och kan kommersialiseras. 
Man har kommit långt i testerna för hydraulisk bergsspräckning men här 
finns ändå en risk att tekniken inte når ända fram, även om jag 
personligen tror mycket på tekniken.


Malå Geoscience

Malå gick med 9,7 MKR i vinst under 2009. 
Malå växer och öppnar nya försäljnings- och servicekontor över hela 
världen men har haft vissa problem med den starka kronan. 
Kvartalsresultaten kan variera en hel del. Q1 2010 gick man med förlust 
men gjorde ett bra Q2-resultat så halvårsresultatet slutade på knappt 4 
MKR före skatt.
Vinsten 2010 kan sluta runt 8 MSEK.
År 2011 bör konjunkturen vara bättre, bolaget har vuxit ytterligare, 
och jag räknar med att de kan gå med 10 MKR i vinst före skatt 2011. 
Efter schablonskatt blir det c:a 8 MSEK.

 

Datawell Energy Services

Bolaget utvecklar mätutrustning för visualisering av hydraulisk 
bergsspräckning som används vid utvinning av olja och gas.
Man kommer initialt att arbeta i Nordamerika och erbjuda sin 
egenutvecklade tjänst. 
Testomgångarna i Canada har försenats en del pg.a. dåligt väder men i 
början av oktober kom så ett Pm om att man genomfört fyra fälttester 
med kanadensiska oljebolag.
PM:et sa också: Preliminärt kan dock konstateras att tid och kostnader 
för insamling av fältdata betydligt understiger tidigare nivåer och att 
signalkvalitet (noise-to-signal-ratio) är väsentligt förbättrad. 
Resultat från testerna kommer att presenteras för utvalda oljebolag 
under hösten som ett led i processen att verifiera och kommersialisera 
tekniken.
Vissa intressanta uppgifter som cirkulerat på börschattar har fått mig 
att förstå att man nu "vet" att tekniken fungerar.
Det ökar sannolikheten för en kommersialisering rejält. Det är tydligen 
nu en fråga om att "sälja in" det hela till oljebolagen och få dem att 
lita på mätdata eftersom inget "facit" finns att tillgå.
Jag tror att Datawell kan börja arbeta på allvar redan under senvåren 
2011. 
Sektorn "Övervakning av hydraulisk bergsspräckning" omsätter över en 
miljard SEK / år enligt intervju med Peter Hjort.

En av bolagets konkurrenter i Nordamerika, Microseismic INC, 
rapporerade rekordresultat för första kvartalet 2010. 
Man omsatte 11,3 miljoner USD under Q1 och hade en orderstock på 19 
miljoner USD. Microseismic Inc har en lösning som är betydligt dyrare 
än Guidelines som kan revolutionera marknaden om den lyckas. 
Tror Datawell kan omsätta 100 MKR på årsbasis rätt snabbt, men eftersom 
man inte kommer igång förrän en bit in på 2011 så kan omsättningen 
stanna vid 60 MKR för helåret.

Marginalerna då? 
Peter Hjort säger i en artikel från 2008: 
"Vinstmarginalen kommer att ligga på uppemot 90 procent om och när 
Guideline kommer ut med sin teknik på marknaden, enligt Peter Hjort. " 
Jag drar försiktigtvis ner det till 80%. 
Med fasta kostnader på runt 10 miljoner får vi en vinst före skatt för 
Datawell på c:a 38 MSEK år 2011. 
Av det tillfaller, 60%, d.v.s. 23 MSEK Guideline. 
Med kanadensisk bolagsskatt på 27% blir det 17 MSEK efter skatt.


SPC Technology

SPC Technology utvecklar utrustning för kommunikation av borrhålsdata i 
nära samarbete med Atlas Copco. 
En produkt är redan klar och man ska utveckla ytterligare produkter de 
närmaste åren.
Man har redan fått en första order på testutrustning av Atlas Copco och 
nyligen presenterades ett avtal med Atlas om kommersialisering av den 
första produkten.
Avtalet ger Atlas Copco exklusiv rätt till produkten under en 
treårsperiod.
I gengäld erhåller SPC Technology AB en garanterad och växande årlig 
intäkt i form av programvarulicenser som sägs täcka bolagets kostnader.
Utöver programvarulicenserna reglerar avtalet de affärsmässiga 
villkoren rörande volymåtaganden, prissättning och marginalfördelning 
mellan parterna. 
Peter Hjort säger sig vara mycket nöjd med detta avtal.
Vid årsskiftet ska den första produkten lanseras. 
Den ska ge "ögon åt Atlas Copcos sänkhammarborrar och ge 
realtidsinformation från borren om t.ex. kronlast, tryck och 
temperatur.

Vad kommer den att kosta då? Mycket svår fråga som jag inte lyckats få 
svar på. 
En begagnad sänkhammarrigg kostar c:a 2-4 MSEK. Gissningsvis kostar en 
ny det dubbla. 
Ett rimligt pris på en tilläggsprodukt som denna kanske då kan vara 
runt 300 tkr-400 tkr. 
Nyligen fick man också en order på en testserie från Atlas Copco som 
skulle testas med "en handfull" oljebolag, ordervärdet var 1 MSEK.
Om vi antar att en handfull är c:a 5 st så fick man då 200,000 kr per 
testutrustning.
Abntar vi vidare att man får halv ersättning jämfört med skarp produkt 
så landar vi runt 400 tkr.
Vi gör lite grova antagande: Säg att utrustningen kostar 400,000 SEK / 
styck med en vinstmarginal på 50% och man lyckas sälja 200 st år 2011. 
Peter Hjorts uttalande i senaste PM:et indikerar att intäkterna från 
programvarulicenser ska täcka SPC Technologys fasta kostnader så dem 
kvittar jag mot varandra.
Detta ger en vinst för Guidelines del på c:a 20 MSEK / år före skatt, c:
a 16 MSEK efter skatt.


Vinst 2011

Vi har 8 MSEK i vinst för Malå, 17 MSEK för Datawell och 16 för SPC 
Technology. 
Utöver det kostar moderbolaget Guideline kanske 5 MKR per år (4 MSEK 
skattejusterat). 
Total vinst efter skatt c:a 37 MKR. 
Om Datawells teknik fungerar ligger man nu också i startgroparna för 
att licensiera ut tekniken till resten av världen. 
Då kan man förvänta sig extrem tillväxt framöver och därför är P/E 15 
motiverat i detta läge. 
Det ger en målkurs på 9 kr och bör kunna nås i mitten av 2011 när man 
ser rejäla intäkter från både Datawell och SPC. 
Lyckas man 2012 få ut Datawells teknik "world-wide" så kan det bli 
mycket, mycket mer.


Risker

Den överlägset största risken med Guideline är att man inte kommer ända 
fram med tekniken för övervakning av hydraulisk bergsspräckning. 
Det är ju den delen av bolaget som ska stå för den största tillväxten 
och måste den läggas ner så har vi helt andra nivåer på aktiekursen än 
våra målkurser. 
Det finns här också politiska risker. Starka lobbyinggrupper i Usa har 
fått Usa att tillsätta en utredning om hur hydraulisk bergsspräckning 
påverkar miljön. 
Det finns krafter som vill förbjuda eller begränsa metoden. Dock har 
olje- och gasindustrin minst lika starka lobbyinggrupper och 
utredningen ska dessutom pågå i flera år.

Det fina i kråksången är dock att även om övervakningen av 
bergsspräckning skulle misslyckas så motiverar Malå och SPC Technology 
tillsammans målkurser på 5-6 kr inom ett år så på nuvarande kursnivåer 
"behöver" vi egentligen inte Datawell för att motivera en rejäl 
kursuppgång.

Vad gäller SPC Technology ser jag det nu som rätt säkert att deras 
första produkt kommer ut på marknaden. 
Den enda "risken" jag ser här är att man inte tjänar lika bra som jag 
räknat med men helt säkert kommer de att tjäna något.

Vad gäller Malå så är ju bolagets vinster till viss del beroende av 
valutakurser. 
En kraftigt stärkt krona skulle kunna påverka bolaget negativt. 
Finns också en viss risk att någon helt ny teknik skulle kunna slå 
undan benen för den nuvarande GPR-tekniken.


Aktiens trend

Efter att avtalet mellan SPC Technology och Atlas Copco presenterades 
nyligen har kursen tagit fart.
Högre bottnar har följt och tidigare toppar passerats.


Ledningen och insiderköp

VD Peter Hjort inger förtroende. Han tillhör den typen av 
företagsledare som prioriterar sitt bolag och jobbar hårt. 
Dessutom är han en av Guidelines större aktieägare. 
I stort sett samtliga insiders tecknade fullt och många därutöver vid 
nyemissionen i höstas.